Sånger för livet

Nästa offentliga arrangemang i Musikpalatset är en välgörenhetskonsert
den 17 mars kl 16.00
”Sånger för livet”, Åsa Bergfalk, Kent Lundberg, Malena Karlsson med vänner
Sånger För livet

Alla intäkter går oavkortat till TeHuset, Karlskoga
även Musikpalatset är med och spronsrar denna konsert.

Förköp Biljettstället pris 180:-
telefon 0586 – 520 20