Fasta repetitionstider

Följande tider är fasta repetitionstider i palatset.
Variationer kan förekomma beroende på tid på året och andra aktiviteter i huset.

Måndagar:
Dragspelsklubben, Bygdegillet och Öjebokören

Tisdagar:
Bofors Musikkår och Kammarkören

Onsdagar:
Görsköj under höstterminen

Torsdagar:
Symfoniorkestern och Bygdegillet

Söndagar:
LEMA-bälgarna, scenen, 10-14

Lördagar och söndagar:
Görsköj under höstterminen