COVID-19


Allmänna råd till arrangörer och föreningar :


 • I dagsläget finns det tydliga förordningar (lagar) från ansvariga och samordnande myndigheter om att inga evenemang får samla fler än 50 personer.
 • Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin hemsida med information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids. Folkhälsomyndighetens information hittar du här.
   
 • Folkhälsomyndigheten kom den 1 april ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd.

 • Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Generella råd
  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
  • Minska moment med närkontakt.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
  • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
  • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
  • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i


Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida


Information hos ansvariga myndigheter